VASEKin ja Startian tapahtumat

Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 -tiekartta - Valmistelutyöpaja maaseutukunnille

Seudun vähähiilisten liikennepalveluiden tiekartan työstäminen jatkuu ja toinen työpaja järjestetään torstaina 18.2.2021. Silloin teemaa käsitellään hankealueen maaseutukuntien näkökulmasta. Eli millaisia vaihtoehtoja ja etenemispolkuja vähähiilisten liikennepalveluiden edistämiseen on alueilla, joissa esimerkiksi joukkoliikenteen tarjonta on rajallista, päivittäinen työmatkaliikenne keskuskaupunkiin melko yleistä ja taajama-aste vaihtelee.

Ensimmäisessä työpajassa 2.12. keskusteltiin siitä, mitä keinoja olisi hyvä kirjata valmisteilla olevaan tiekarttaan talouden, maankäytön, alueiden, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen sekä työpaikkojen näkökulmasta. Tässä toisessa työpajassa 18.2.2021 on erityisesti seudun kuntien vuoro tuoda näkemyksiään mukaan työhön ja ottaa kantaa valmisteilla olevan tiekartan sisältöön.

Tiekartan yhtenä tavoitteena on, että liikenneasioihin liittyvät viranomaiset, kunnat ja toimijat voisivat sovittaa toimenpiteitään paremmin yhteen ja sitoutua yhteisiin tavoitteisiin. Tällöin liikenteen päästötavoitteet on helpompi saavuttaa ja samalla kehittää sujuvampaa liikennepalveluiden tarjontaa.

Ohjelma
13.00
- Tervetuloa, projektipäällikkö Matias Båsk, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
- Strategisuus kuntien kuljetusten suunnittelussa ja hankinnoissa, liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Kuntaliitosta
- Tiekartta-aineistojen esittely ja ohjeistus työskentelyyn, projektipäällikkö Heli Siirilä, Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab
- Työpajaosuudet (sisältää tauon)
- Työryhmien tulosten läpikäyntiä ja loppukeskustelua.

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti Isonkyrön, Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kuntien viranhaltijoille, luottamushenkilöille ja yrittäjille. Lisäksi tervetulleita mukaan ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet kehittäjät ja tutkijat seudulla.



AIKA 18.2.2021 13:00 - 15:30
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 17.2.2021
TILAISUUTEEN EI VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA! Viimeinen ilmoittautumispvm oli 17.02.2021.



 
© Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK • Vasaregionens Utveckling Ab • Alatori 1 A Nedre torget • VAASA 65100 • VASA • [info@vasek.fi] • (06) 317 7600
Rekisteriseloste